Tjäna pengar till klassen eller laget - smart & enkelt koncept


Integritetspolicy Säljdirekt

Denna policy förklarar hur vi (Säljdirekt via Tulpankungen AB) behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dessa personuppgifter (Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person) utförs på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (nr 2016/679). Integritetspolicyn gäller för dig som är besökare på vår webbsida eller som användare av våra tjänster här på webben.

Säljdirekt är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av eventuella andra för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer hur, varför och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill ta bort en del information om dig, alternativt all information kontaktar du oss per telefon eller mail. Kontaktuppgifter hittar du i sidfoten alternativt under rubriken ”Kontakt”.


Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kommer vi samla in och lagra följande personuppgifter:

Vår webbplats

Besöker du vår webbplats behandlas inte dina personuppgifter om du inte tar ett aktivt val att beställa informationspaket, startpaket, företagsbeställning eller kontaktar oss via kontaktformuläret. Vi använder oss inte av cookies då vi inte tror på strategin att jaga en kund, utan att ni istället självmant återkommer.

Beställning av varor som slutkund

Beställning av våra varor tas upp av en säljare, som är en deltagare i en grupp (tex ett idrottslag, förening eller skolklass). Säljaren registrerar beställningen och kontaktuppgifterna till dig som konsument endast i sitt fysiska pappershäfte, det lagras alltså ingenting online.

Vid en eventuell reklamation av våra varor lämnar du en del uppgifter om dig själv. Dessa uppgifter tas bort permanent inom 13 månader efter lämnad reklamation.

Kontaktperson vid beställning av varor

När du beställer ett paket varor behandlar vi flertalet personuppgifter, exempelvis dina kontaktuppgifter, hemadress och personnummer. Dessa uppgifter behandlas bara i vår egen databas och säljs inte vidare. Din information kan komma att användas inom Tulpankungen-koncern för att ge dig andra erbjudanden som berör samma intresse. Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla den beställda tjänsten och för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter tas bort 36 månader efter senast genomförda försäljningsomgång. Utöver det så arkiveras fakturor mellan 7 och 8 år enligt bokföringslagen

Email

När du har mailkontakt med oss behandlar vi dina personuppgifter och dessa behandlas för att vi ska kunna kommunicera och hjälpa dig med eventuella frågor eller reklamationer.

Personuppgifterna tas bort inom 24 månader efter sista mailkontakt. Säljdirekt säljer aldrig vidare din mailadress.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Säljdirekt behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig (om du t.ex. beställer information eller säljer våra produkter) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till Säljdirekt, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.
Du har följande rättigheter:

Rätt till registerutdrag – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du bedömer att Säljdirekts behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär, e-post eller telefon.