Sjöängsskolan 3C

Hur upplever du förtjänsten i förhållande till er arbetsinsats?
Jag upplever förtjänsten som mycket god, särskilt när vi kom upp till guldnivå. Bra att man kan nå nivån vartefter man lyckas sälja och inte att man redan från start måste bestämma sig för viss nivå.
Jag tror att många i vår grupp till en början var skeptiska, men att de blev positivt överraskade.

Vad är din upplevelse av kvalitet och pris på produkterna?
Jag upplever att det var hög kvalitet på produkten samt att priset är rimligt i förhållande till vad man får. Det är klart att ett ännu lägre pris kan locka fler köpare men tror inte det är avgörande. Jag tror dock inte priset ska vara högre. 

Vilket helhetsbetyg ger du oss mellan 1-10? 
10 – Jag upplever att det har varit god kommunikation och en god möjlighet att justera vecka/antal etc. Man har alltid fått snabba svar och kontakten har varit enkel. Formulären vi har fyllt i har varit enkla och tydliga. Det som jag kan anmärka på är att leveransen skulle kunna vara med specificerad. Det är ofta svårt om man är bosatt i lägenhet i Stockholms-området att hinna hem om man inte kan få en avisering mer än 30 minuter innan leverans. 

Lynn Bergvall, kontaktperson åt klass 3C

Trött på att läsa? Eller vill du bara vidarebefordra infon?

Få all nödvändig information per mail nu direkt!