Allmänna villkor

Mellan Tulpankungen Säljdirekt AB och förening/skola/idrottslag eller skolklass, nedan gemensamt kallade ”gruppen”, gäller dessa allmänna villkor.

Gruppens villkor:

 • Ska bestå av minst fem försäljare.
 • Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt mål, alltså inte till egna fickpengar.
 • Gruppen ska ha en kontaktperson som sköter kontakten med Säljdirekt.  

Kontaktpersonens villkor:

 • Ska vara 18 år eller äldre.
 • Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till Säljdirekt.
 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Godkänner att en kreditprövning sker (OBS! Kreditkontrollen registreras inte hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc).
 • Godkänner att vi sparar dennes personuppgifter i vår databas.
 • Uppdraget kan under aktivitetens gång, efter godkänd prövning, överlåtas till ny kontaktperson.
 • Kontaktpersonen kan överlåta betalningsansvaret till en annan person som uppfyller villkoren, utan att avsluta sitt uppdrag som kontaktperson. Säljdirekt förbehåller sig rätten att neka ny betalningsansvarig, varpå ansvaret stannar hos kontaktpersonen.
 • Kontaktpersonen förbinder sig att läsa och följa Säljdirekts instruktioner.

Säljdirekts skyldigheter: 

 • Säljdirekt förbinder sig att ge försäljningsgruppen information och nödvändigt stöd under hela aktiviteten.
 • Säljdirekt förbinder sig att leverera beställda varor. Om så ej sker ersätter Säljdirekt försäljningsgruppens uteblivna förtjänst på de saknade varorna.
 • Vid fraktskador eller andra fel i leveransen förbinder sig Säljdirekt att ersätta med fullgoda varor inom fem vardagar. Misslyckas Säljdirekt med detta ersätts varans fulla inköpspris samt förtjänsten för den aktuella varan.
 • Om kunden vid reklamation önskar pengarna tillbaka ska Säljdirekt utbetala ersättningen inom tio vardagar.
 • Force majeure. Säljdirekt ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. Vid sådant tillfälle gäller inte punkt två och fem.

Betalningsvillkor:

Betalning sker alltid per faktura ställd till kontaktpersonen. Betaltiden är 30 dagar. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Ersättning:

Försäljningsgruppen behåller skillnaden mellan försäljningspriset till sina kunder och fakturabeloppet. Säljdirekt tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

Frakt:

Alla beställda varor levereras fraktfritt om inte annan överenskommelse träffats. Returfrakt som inte är reklamation bekostas av Säljdirekt.

Tilläggsbeställningar: 

Vill den säljande gruppen ”öka på” ett redan köpt och levererat paket beräknas förtjänsten för denna extrabeställning på det totala antalet köpta produkter. Mindre extrabeställningar vid tidigare köpt guldpaket ersätts med guldförtjänst.

Exempel på tilläggsbeställningar:

 • Centralskolan 5B beställer ett bronspaket saffran. De beställer senare ytterligare ett bronspaket. Det totala antalet inköpta saffransburkar motsvarar nu ett guldpaket. Förtjänsten per såld burk räknas då upp till guldförtjänst för extrabeställningen. Förtjänsten på de redan sålda burkarna ändras inte.
 • Enskede IK säljer ett guldpaket saffran. De beställer sedan ett extra bronspaket. De får då guldförtjänst även på bronspaketet.

Returer: 

Vissa av våra produkter omfattas av vår returrätt, se mer under respektive erbjudande. Gemensamt för alla produkter som omfattas av vår returrätt är att hela bonusen försvinner vid eventuella returer men säljande grupp behåller alltid grundförtjänsten.